• 0946806597
  • v.i.c.lawfirm86@gmail.com

TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

VicLaw cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật lao động xung quanh quan hệ lao động như tư vấn pháp luật lao động cho người lao động, tư vấn pháp luật lao động cho người sử dụng lao động, tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hợp đồng lao động,..

Hình ảnh có liên quan

1. Hợp đồng lao động

– Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động tại Việt nam, như hợp đồng lao động, tiền lương và trợ cấp, thử việc, chính sách lao động, chấm dứt và bồi thường;

– Phân tích và tư vấn những điều khoản chính của hợp đồng lao động, bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân, quyền và nghĩa vụ, tranh chấp;

– Soạn thảo hợp đồng lao động và các thỏa thuận liên quan đến lao động.

2. Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy và Quy chế lao động

– Tư vấn về cấu trúc, các nội dung chính của Thỏa ước lao động tập thể, nội quy và quy chế lao động của doanh nghiệp với những điều chỉnh phù hợp với hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;

– Soạn thảo thỏa ước lao động tập thể, nội quy và quy chế lao động của doanh nghiệp;

3. Giấy phép lao động

– Tư vấn về điều kiện, thủ tục và tài liệu yêu cầu để xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt nam;

Kết quả hình ảnh cho giấy phép lao động

– Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu cần thiết;

– Thay mặt doanh nghiệp và cá nhân hoàn thành các thủ tục để xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

4.  Tư vấn về xử lý kỷ luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động

– Tư vấn về trình tự, thủ tục và điều kiện để chấm dứt hợp đồng lao động hoặc sa thải nhân viên; đại diện cho doanh nghiệp đàm phán về các vấn đề liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động hoặc sa thải nhân viên;

– Tư vấn về bồi thường, trợ cấp thôi việc, mất việc, thất nghiệp và các trợ cấp khác liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động;

– Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp giải quyết tranh chấp lao động tại cơ quan có thẩm quyền và/hoặc tòa án tại Việt Nam.

 

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và vướng mắc liên quan đến dịch vụ tư vấn pháp luật lao động của chúng tôi vui lòng liên hệ VICLAW để biết thêm chi tiết ! Trân trọng !

Đăng kí tư vấn