• 0946806597
  • v.i.c.lawfirm86@gmail.com

TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

Đất đai là một trong những lĩnh vực phát sinh nhiều tranh chấp nhất bởi giá trị của nó là không hề nhỏ. Hệ thống pháp luật của Việt Nam về đất đai quy định khá chồng chéo với hàng trăm văn bản luật, dưới luật bao gồm các thông tư, nghị định, thông tư liên tịch, nghị quyết, quyết định…hướng dẫn thi hành dẫn đến sự khó khăn trong quá trình tìm hiểu và giải quyết các tranh chấp liên quan đến đất đai. Cái khó khi xử lý các tranh chấp đất đai là nguồn gốc sử dụng kéo dài, văn bản pháp luật thay đổi, các căn cứ pháp lý trong giao dịch hơi hợt do sự thiếu hiểu biết của người mua – bán…Cũng vì thế nên các tranh chấp về đất đai thường rất kéo dài và khó giải quyết!

Kết quả hình ảnh cho tư vấn đất đai

VicLaw hỗ trợ tư vấn và giải quyết các vấn đề chính sau:

1. Tư vấn chung về kiến thức pháp luật đất đai:

2. Tư vấn cách giao dịch,hợp đồng liên quan đến đất đai:

Kết quả hình ảnh cho HỢP ĐỒNG ĐẤT ĐAI

3. Tư vấn giải quyết các tranh chấp đất đai

4.  Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến pháp luật đất đai.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và vướng mắc liên quan đến dịch vụ tư vấn đất đai của chúng tôi vui lòng liên hệ VICLAW để biết thêm chi tiết ! Trân trọng !

Đăng kí tư vấn