TỜ KHAI SỬA ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Mẫu tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiêp mới nhất 2020

1. Mẫu tờ khai sửa đổi đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp

(Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

TỜ KHAI

SỬA ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp*

 

 

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

1                                                       CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký đối tượng SHCN)

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                        Fax:                                         E-mail:

2                                               ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

 

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

Mã đại diện:

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

 

 

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                        Fax:                                         E-mail:

3 ĐƠN YÊU CẦU SỬA ĐỔI

— Đơn đăng ký sáng chế

— Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

— Đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

— Đơn đăng ký nhãn hiệu

— Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

 

Số đơn:

 

 

4 NỘI DUNG YÊU CẦU SỬA ĐỔI

— Tên chủ đơn

— Địa chỉ của chủ đơn

— Nội dung khác:

 

Đề nghị sửa lại thành: (Có thể dùng trang bổ sung, nếu cần)

 

 

 

 

5                                                           PHÍ, LỆ PHÍ
Loại phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền
— Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn … nội dung sửa đổi

(của mỗi đơn)

 
— Phí công bố thông tin sửa đổi đơn  
    — Đơn có trên 1 hình (từ hình thứ 2 trở đi) ….. hình  
    — Bản mô tả sáng chế có trên 6 trang (từ trang thứ 7 trở đi) ….. trang  
Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:  
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):  
6 CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

— Tờ khai, gồm…….trang

— Tài liệu xác nhận việc sửa đổi hợp pháp, bằng tiếng…….

— Bản dịch tiếng Việt, gồm …….trang

— Tài liệu chứng minh sự thay đổi chủ đơn do thừa kế, kế thừa

— Giấy ủy quyền bằng tiếng…….

— bản dịch tiếng Việt, gồm …….trang

— bản gốc

— bản sao ( — bản gốc sẽ nộp sau

                      — bản gốc đã nộp theo đơn số:………………. )

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

— Tài liệu khác, cụ thể:

 

 KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—

—

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

—

—

—

—

—

—

—

 

 

—

7                                                     CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

 

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                    Khai tại:……………ngày…… tháng……năm……

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

Chú thích:

Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

2. Tải ngay “Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp”

3. Chi tiết về Dịch vụ của VICLAW

Tham khảo các dịch vụ khác của chúng tôi tại Website: VICLAW

Theo dõi những thông tin mới của chúng tôi tại Fanpage: VIC Law Firm

Liên hệ VICLAW ngay hôm nay để được Tư vấn sửa đổi đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp 

HOTLINE: 0987602994
ADDRESS: 34 Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Ý KIẾN bình luận

Đăng kí tư vấn

Cấp giấy phép xây dựng dự án
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN
Luật doanh nghiệp 2014
Văn bản hợp nhất số VBHN 902/VBHN-BKHDT