Tờ khai chuyển giao đơn Sở hữu công nghiệp

Mẫu tờ khai chuyển giao đơn SHCN( Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng Sở hữu công nghiệp mới nhất 2020

1. Mẫu tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng Sở hữu công nghiệp

(Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

TỜ KHAI

YÊU CẦU GHI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN

ĐĂNG KÝ ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp*

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

1                                                                       CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu ghi nhận việc chuyển nhượng đơn)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                Fax:                                        E-mail:

— là bên chuyển nhượng

— là bên nhận chuyển nhượng

2                                                         ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

 

Mã đại diện:

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                Fax:                                        E-mail:

3                            BÊN THỨ HAI TRONG HỢP ĐỒNG (KHÔNG ĐỨNG TÊN CHỦ ĐƠN)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                Fax:                                        E-mail:

4                                                         ĐƠN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG
— Đơn đăng ký sáng chế

— Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

— Đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

— Đơn đăng ký nhãn hiệu

Số đơn:

 

5                                                                       PHÍ, LỆ PHÍ
Loại phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền
— Phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn ….. đơn
— Phí công bố thông tin chuyển nhượng đơn ….. đơn
Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

 

6               CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

— Tờ khai, gồm …….trang x …….bản

— Văn bản chuyển nhượng đơn, bằng tiếng…….

— Văn bản đồng ý của những chủ đơn khác (trường hợp nhiều người cùng có quyền nộp đơn)

— Bản dịch tiếng Việt, gồm  …….trang

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng…….

— bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

— bản gốc

— bản sao ( — bản gốc sẽ nộp sau

— bản gốc đã nộp theo đơn số:………………..)

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

— Tài liệu khác, cụ thể:

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—

—

 

—

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

—

—

—

—

—

—

 

—

7                                                           CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

 

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại: …………. ngày … tháng … năm …

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

Chú thích: Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

2. Tải ngay “Tờ khai chuyển giao đơn SHCN” hay “Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp

3. Chi tiết về Dịch vụ của VICLAW 

Tham khảo các dịch vụ khác của chúng tôi tại Website: VICLAW

Theo dõi những thông tin mới của chúng tôi tại Fanpage: VIC Law Firm

Liên hệ VICLAW ngay hôm nay để được Tư vấn chuyển giao quyền Sở hữu công nghiệp

HOTLINE: 0987602994
ADDRESS: 34 Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Ý KIẾN bình luận

Đăng kí tư vấn

Cấp giấy phép xây dựng dự án
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN
Luật doanh nghiệp 2014
Văn bản hợp nhất số VBHN 902/VBHN-BKHDT