• 0946806597
  • v.i.c.lawfirm86@gmail.com

DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

Sự giao lưu giữa các nước trên thế giới ngày càng mở rộng theo xu hướng khu vực hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới. Các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang tiến vào sân chơi chung, để chủ động trong giao thương chúng ta không những phải hiểu rõ và tuân thủ những quy định của pháp luật Việt Nam hơn thế nữa cần phải nắm bắt  điều luật mới, chủ động trước mọi cơ hội giao thương. Bước vào sân chơi lớn, doanh nghiệp không thể thiếu vai trò của Luật sư tư vấn.

Kết quả hình ảnh cho thành lập doanh nghiệp

1. Dịch vụ thành lập, giải thế doanh nghiệp

– Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập các loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của cá nhân, tổ chức: Công ty tư nhân, Công ty cổ phần, TNHH một thành viên, TNHH hai thành viên

– Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty trong nước và nước ngoài

– Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp, tạm dừng hoạt động

– Tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký mua hóa đơn thuế ban đầu

2. Dịch vụ thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh, đổi tên doanh nghiêp, đổi trụ sở chính, thành viên, cổ đông, tăng giảm vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, thành lập địa điểm KD, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

– Tư vấn và thực hiện các thủ tục về chuyển đổi tổ chức lại doanh nghiệp:

– Thay đổi loại hình DN, mua bán, sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp

3. Tư vấn pháp lý doanh nghiệp;

– Tư vấn và giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp của khách hàng;

– Tư vấn về quản lý doanh nghiệp, xây dựng phát triển và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp;

– Tư vấn các quy định của pháp luật Việt nam về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác.

– Xem xét tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do Doanh nghiệp soạn thảo hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng và các tài liệu giao dịch.

– Cung cấp danh mục văn bản luật mới có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

Kết quả hình ảnh cho DOANH NGHIỆP

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và vướng mắc liên quan đến dịch vụ doanh nghiệp của chúng tôi vui lòng liên hệ VICLAW để biết thêm chi tiết ! Trân trọng !

Đăng kí tư vấn