• 0946806597
 • v.i.c.lawfirm86@gmail.com

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN

Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng cho dự án gồm những gì? Trình tự để xin cấp phép xây dựng cho dự án như thế nào? Qua bài viết dưới đây VIC LAWFIRM sẽ giải đáp những thắc mắc trên của chủ đầu tư và các vấn đề pháp lý liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng cho dự án.

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
 • Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về việc Quy định về khu công nghiệp và khu kinh tế;
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Cấp giấy phép xây dựng dự án

2. Trình tự thực hiện:

 • Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho Ban Quản lý các KCN.
 • Ban Quản lý các KCN có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý các KCN phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, Ban Quản lý các KCN phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ban Quản lý các KCN có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Ban Quản lý các KCN có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép;
 • Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì Ban Quản lý các KCN phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định.           

3. Cách thức thực hiện:

Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý các KCN

4. Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD.
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:
 • Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án tỷ lệ 1/100 – 1/500;
 • Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;
 • Bản vẽ các mặt đứng và các mặt cắt chính của từng công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;
 • Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 của từng công trình kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 – 1/200.

            Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại nội dung này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư số 15/2016/TT-BXD, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.

5. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

6. Thời hạn giải quyết:

            Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư

8. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN.

9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 • Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế trình xin cấp giấy phép xây dựng có đóng dấu của Ban Quản lý các KCN.

10. Phí, lệ phí: tùy theo quy đinh của từng tỉnh, thành phố

11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

            Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

 • Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.
 • Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về: Các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.
 • Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

VIC Law Firm 

Đc: Số 34 Phan Văn Trường, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 

Điện thoại: 0946806597

Email: v.i.c.lawfirm86@gmail.com

Ý KIẾN bình luận

Đăng kí tư vấn

  Li-xăng nhãn hiệu là gì?