VicLaw VicLaw -

 • 0946806597
 • v.i.c.lawfirm86@gmail.com

Lĩnh Vực Hành Nghề

Luật sư

Luật sư tư vấn trong mọi lĩnh vực : Đầu tư, Doanh nghiệp, Dân sự, Hình sự,…

Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư, thành lập doanh nghiệp FDI , chi nhánh, văn phòng đại diện. Hỗ trợ hoạt động M&A và nhượng quyền thương mại

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và sau thành lập doanh nghiệp

Tư vấn Bất động sản

Tư vấn pháp luật về đất đai và nhà ở .

Tư vấn M&A

Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn Pháp luật lao động

Tư vấn quy định của pháp luật về lao động, hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp lao động trong quan hệ lao động.

Dịch vụ tiêu biểu

Tin tức

Khách hàng của chúng tôi

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ PHÁP LÝ

VIC LAW - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 • 2015

  Các nhà kinh tế đã cảnh báo tác động của cuộc chiến thương mại sẽ bắt đầu xuất hiện trong số liệu kinh tế

 • 2016

  Các nhà kinh tế đã cảnh báo tác động của cuộc chiến thương mại sẽ bắt đầu xuất hiện trong số liệu kinh tế

 • 2017

  Các nhà kinh tế đã cảnh báo tác động của cuộc chiến thương mại sẽ bắt đầu xuất hiện trong số liệu kinh tế

 • 2018

  Các nhà kinh tế đã cảnh báo tác động của cuộc chiến thương mại sẽ bắt đầu xuất hiện trong số liệu kinh tế